بک لینک

بیمه های عمر و حوادث·         حوادث انفرادی


·         حوادث انفرادی دفترچه ای


·         طرح حوادث خانواده


·         حوادث گروهی


·         حوادث تور های مسافرتی


·         حوادث گروهی ناشی از کار


·         حوادث مصوب طرح کارکنان دولت


بیمه عمر زمانی


بیمه عمر انواع بیمه های عمر زمانی را شامل عمر زمانی ساده انفرادی ،عمر زمانی ساده گروهی ، بیمه های عمر مصوب کارکنان دولت و نیز عمر مانده بدهکار را به بیمه گذاران خود ارائه می نماید .


بیمه عمر زمانی ساده انفرادی


این بیمه نامه که در دوره های 1 تا 20 ساله ارائه می گردد، بیمه گر متعهد می شود ، چنانچه بیمه شده در طول مدت     بیمه نامه به هر علت فوت نماید ، سرمایه مندرج در بیمه نامه را به ذینفع و یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت نماید. در صورت تعیین ذینفع در بیمه نامه مبلغ مندرج در بیمه نامه در حداقل زمان به وی قابل پرداخت بود و از مالیات بر ارث معاف می باشد.


بیمه عمر زمانی گروهی


این بیمه نامه که غالبا به کارکنان سازمان ها،موسسات اداری و بنگاه های اقتصادی ارائه می گردد، کلیه اعضای گروه ممکن است به یک میزان و یا مبالغ مختلف تحت پوشش قرار گیرند .


بیمه های عمر منصوب کارکنان دولت


در این بیمه نامه ها که معمولا با سرمایه 30.000.000 ریال صادر می گردد ، بیمه شده ها برای تمام عمر تحت پوشش بیمه عمر قرار می گیرند .


بیمه عمر مانده بدهکار


این بیمه نامه عمدتا کسانی را تحت پوشش قرار می دهد که از بانک ها و یا سایر موسسات مالی و اعتباری انواع تهسیلات را دریافت نمودهاند . این بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی صادر می گردد.


در بیمه نامه عمر مانده بدهکار چنانچه بیمه شده پیش از باز پرداخت کلیه اقساط تسهیلات اخذ شده به علت بیماری یا حادثه فوت نماید ، بیمه گر متعهد می گردد که الباقی اقساط وی را پرداخت نموده و بازماندگان بیمه شده را از نگرانی بازپرداخت وام آسوده سازد .در این بیمه نامه ،بیمه گر تعهدی به پرداخت اقساط معوقه ندارد

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:29  توسط   |